Article thumbnail

Increasing of functionality meat and meat products

By Sevgül Denktaş

Abstract

Son yıllarda sağlık ve beslenme arasındaki ilişkinin önemi üzerine daha çok durulmaktadır. Bunun sonucunda tüketiciler tercihlerini daha sağlıklı, fonksiyonel gıdalar yönünde yapmaktadır. Özellikle et ve et ürünlerinin kanser riskini arttırması, yüksek kolesterole sebep olabilmesi gibi nedenlerden dolayı olumsuz bir imaja sahiptir. Bu derlemede; et ve et ürünlerinin daha sağlıklı, fonksiyonel hale getirilebilmesi için yapılan çalışmalar ele alınmıştır. Taze etin besin kalitesinin ve fonksiyonelliğinin iyileştirilmesi hayvan rasyonlarına eklenen E vitamini, C vitamini, selenyum gibi maddelerle mümkün olmaktadır. Et ürünlerinde ise işleme sırasında ürüne çeşitli fonksiyonel ingredientlerin katılmasıyla duyusal, tekstürel ve fonksiyonellik açısından daha iyi bir ürün elde edilebilmektedir.The relation between health and nutrition has been popular at last year. So consumers select functional foods which are healthier than the others. Especially meat and meat products has negative perception on people due to they cause to increase in risk of canser and high colesterol. At this rewiev, studies about doing healthy and functional meat and meat products were investigated. For developing nutrition quality and functionality of raw meat vitamine E, vitamine C and selenyum are added to animal nutrition. With addition of several functional ingredients to product during process, meat products can be better in terms of sensory, textural and functionality

Topics: Fonksiyonellik, Katkılar, Et Kalitesi, Et Ürünleri, Functionality, Ingredients, Meat Quality, Meat Products
Year: 2017
DOI identifier: 10.5578/kvj.54002
OAI identifier: oai:acikerisim.aku.edu.tr:11630/5240
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11630/52... (external link)
  • http://dergipark.gov.tr/downlo... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.