Article thumbnail

Precise Qibla Determination

By Reha Metin ALKAN, Veli İLÇİ, İ. Murat OZULU, F.Engin TOMBUŞ, Murat ŞAHİN and Ersoy ARSLAN

Abstract

Dünya üzerinde yer alan özellikle ibadethane gibi dini yapıların belirli bir yöne doğru yönlendirilmeleri gerekmektedir. Müslümanların başta namaz kılarken olmak üzere, diğer bazı ibadet ve işlerinde yöneldikleri bu doğrultuya kıble adı verilmekte olup, kişisel olarak yapılan ibadetlerde kişilerin bu yöne yönelmeleri gerektiği gibi, cami ve mescitlerin de yine bu yönü gösterecek şekilde inşa edilmeleri gerekmektedir. Bu konu, yapılan ibadetin geçerliği açısından son derece önemlidir. Bu çalışmada kıble belirleme yöntemlerine genel bir bakış yapıldıktan sonra özellikle trigonometrik formüller ve kıble saati yöntemi ile kıble doğrultusunun nasıl belirleneceğine ilişkin teorik bilgiler verilmiştir. Bu yöntemlerle kıble belirlenirken yanlışlık yapılmaması için dikkat edilmesi gereken hususlar ve uygulanması aşaması için yararlı olacağı düşünülen pratik bazı bilgiler de paylaşılmıştır.On the world, sanctuary places like mosques are required to be directed to a certain direction. This direction which Muslims faced towards, especially while they are performing prayers and other religious performances, called as qibla and besides the necessity of heading towards this directions during personal worships, mosques and masjids should be constructed showing the qibla direction. This issue is very important in order to provide the validity of the prayer. In this study, after a general overview of qibla determination methods, theoretical information on how to determine qibla direction with especially trigonometric formula and sun qibla time method were given. On the other hand, some issues to be considered not to make mistakes during qibla direction determination and some practical information which are thought to be useful during the practices were shared

Topics: Kıble Doğrultusu, Kıble Tayini, İslam, Küresel Trigonometri, Kıble Saati
Year: 2016
DOI identifier: 10.5578/fmbd.40385
OAI identifier: oai:acikerisim.aku.edu.tr:11630/4564
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://fenbildergi.aku.edu.tr/... (external link)
  • http://hdl.handle.net/11630/45... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.