Article thumbnail

Outsourcing in Meeting Needs of Employee Use and Research

By Nalan Karcı

Abstract

Çalışmamamızda dış kaynaklardan yararlanmanın insan kaynakları işgören alımı boyutu incelenmeye çalışılmıştır. Günümüzde işletmeler için en önemli faktör olarak değerlendirilen insan kaynakları ve ona ilişkin fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi konusunda, insan kaynakları yönetimi ile ilgili bilgiler ve işletme yönetimi açısından dış kaynaklardan yararlanmanın etkileri üzerinde durulmuştur. İşgören alımı ile ilgili görüşme teknikleri ve işgören ihtiyacının karşılanmasında dış kaynak kullanımı konusunda bilgi verilmiştir. Araştırma sonucunda; insan kaynakları işgören alımı konusunda dış kaynaklardan yararlanma uygulamalarının, yeni bir yönetim stratejisi olarak bu alandaki çalışmalara olumlu bakıldığı görülmüştür, ancak ihtiyatlı bir yaklaşım içerisinde olunduğu da ortaya konulmuştur.In this study human resource dimension in outsourcing is tried to analyzed. Some information is given about human resource management and effects of outsourcing is focused on for business adminastration’s perspective about human resources that is seen as the most important factor today for organizations and about realizing related functions. Some information is given about conversation technics in hiring employee and about outsourcing to meet the need of employee. At the end of the investigation, it is concluded that outsourcing applications in human resource is widely accepted and seen as a new management strategy but also it is expressed that they are in a prudent approach

Topics: İnsan Kaynakları, İşgören İhtiyacı
Publisher: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year: 2005
OAI identifier: oai:acikerisim.aku.edu.tr:11630/2893
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11630/28... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.