Article thumbnail

Assessment of Consumer's Attitudes and Knowledge Levels Towards Genetically Modified Foods

By Sema Özmert and Hilmi Yaman

Abstract

Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) ile ilgili olarak yapılan bu anket çalışmasına farklı yaş grubu, eğitim düzeyi ve mesleklerdeki kişiler katılmıştır. 207'sl bayan, 233'ü bay olmak üzere toplam 440 kişi çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırmanın amacı tüketicilerin GDO'lar hakkındakl bilgi düzeylerini ve GDO'lu ürünlere karşı tutumlarını değerlendirmektir.Tüketicilere yirmi üç soruya cevap vermeleri istenmiştir. Sorular tüketicilerin GDO'lu ürün tüketimine olan tutumları, bu ürünlerin sağlığa ve çevreye muhtemel etkileri, ve ülkemizdeki yasal durumla ilgilidir. Yapılan çalışma, tüketicilerin GDO'lu ürünler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını göstermektedir.Tüketicilerin eğitim düzeyi arttıkça bilgi düzeylerinin de arttığı görülmüştür. Ancak genel olarak tüketiciler bu teknoloji ile üretilen ürünlere karşı olumsuz bir yaklaşım sergilemektedirler.A total of 440 people (207 women, 233 men) in different age groups, having different education levels and with different occupations were involved in this study about genetically modified organisms (GMO).The aim of study was to evaluate the knowledge levels of consumers about GMO and their attitudes towards GMO products. Consumers were asked to answer twenty three questions. The questions were about the awarness of consumers on GMO, the effects of these products to health and environment, and the state of official legislations in our country. The study showed that the consumers do not have enough relevant knowledge about GMO products. It was observed that the knowledge of consumers increased as their education levels increased. But, in general the consumers displayed negative attitudes towards GMO products

Topics: GDO, Genetiği Modifiye Gıdalar, Tüketicilerin Yaklaşımları
Publisher: Afyon Kocatepe Üniversitesi
Year: 2011
OAI identifier: oai:acikerisim.aku.edu.tr:11630/2279
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11630/22... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.