Article thumbnail

The Effects of Kisspeptin System on Ewe Reproduction

By Muhammed Kürşad Birdane and Hacı Ahmet Çelik

Abstract

Kiss1 geni, kiss1 reseptörü ve kisspeptin peptid sistemi reprodüktif fonksiyonların düzenlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Kiss1 gen ürünü olan 145 amino asit yapısına sahip prekürsör proteini aktif kisspeptin formlarına dönüşmektedir. Kisspeptin sisteminin gonodal steroitlerin negatif ve pozitif feedback mekanizmasında önemli rolleri vardır. Hipotalamus’un arkuat ve preoptik bölgelerindeki toplam kisspeptin hücre sayısı farklı olup, bu hücre sayıları mevsime ve östrus dönemlerine göre değişmektedir. Kissl nöronları nörokinin B ve dinofrin gibi steroitlerin feedback kontrol mekanizmasında önemli rolleri olan diğer nöropeptidlerin ekspresyonunu gerçekleştirmektedir. Kisspeptin gonadotropin sekrasyonunu uyarıp ovulasyonu senkronize edebildiğinden fertiliteyi artıracak yeni senkronizasyon protokollerinin geliştirilmesine alternatif olabilir.The Kiss 1 gene, Kiss1 reseptor and kisspeptin peptide system play an important roles in the regulation of reproductive function. Kiss1 gene products 145-amino acid precursor protein cleaved to active kisspeptin forms. The kisspeptin system have important role in the negative and positive feedback mechanism of gonadal steroids. Total kisspeptin cell number appears to differ between the arcuate and preoptic region of the hypothalamus which these cells number change with season and phases of oestrus. Kiss1 neurons express other neuropeptides such as neurokinin B and dynorphin, which may play important roles involving steroids feedback control mechanisms. The ability of kisspeptin to stimulate gonadotropin secretion and synchronization ovulation, alternatives to design new synchronization protocols aimed at improving fertility

Topics: GnRH, Kisspeptin, Koyun, Ovulasyon, Reprodüksiyon
Publisher: Afyon Kocatepe Üniversitesi
Year: 2013
OAI identifier: oai:acikerisim.aku.edu.tr:11630/2342
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11630/23... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.