Article thumbnail

Identification of Presence Salmonella spp. in Chicken Carcasses and Chicken Meat Samples with Conventional Culturel Technique in Afyon Province

By Raziye Telli

Abstract

Bu Tez Afyonkarahisar Üniversitesi Araştırma Fonu Tarafından 042.VF.03 Numaralı Proje ile Desteklenmiştir.Yapılan bu çalışmada Afyonkarahisar ilinde satışa sunulan 50 adet broiler karkas, 50 adet tavuk kanadı, 50 adet tavuk göğüs eti ve 50 adet tavuk budundan oluşan toplam 200 adet tavuk eti örneği, Salmonella spp. varlığı yönünden analiz edilmiştir. Örneklerde, Salmonella spp. varlığı ISO 6579 referans metodu kullanılarak, klasik kültür tekniği ile tespit edilmiştir. Bu çalışmada 200 adet tavuk eti örneğinin 13’ünde (% 6,5) Salmonella spp. izole edilmiştir. Analiz edilen 50 adet kanat, 50 adet but, 50 adet göğüs eti ve 50 adet broiler karkas numunesinden sırasıyla 5 (% 10), 4 (% 8), 3 (% 6) ve 1 (% 2) adet Salmonella izole dilmiştir. Belirlenen bu kontaminasyon seviyesi personel, ekipman ve kesimhane ortamının yetersiz hijyen koşullarından kaynaklanabilmektedir. Sonuç olarak ürünler için Salmonella eliminasyonunda bir HACCP programının geliştirilmesi önerilmektedir.In this study, the incidence of Salmonella spp. was investigated from 200 broiler cuts that 50 samples of the broiler, 50 samples of the chicken wing, 50 samples of chicken breast meat, 50 samples of the chicken leg obtained from retail market in Afyonkarahisar Province. The presence of Salmonella spp.in the broiler various cuts was determined by conventional culturel technique. The Salmonella spp. was isolated and identificated by ISO 6579 refences method. In this study, 13 (6,5 %) Salmonella strains were isolated from 200 broiler cuts. Salmonella serotypes which isolated from broiler samples, 50 chicken wing, 50 chicken leg, 50 chicken breast meat, 50 whole broiler carcasses as 5 (10 %), 4 (8 %), 3 (6 %) and 1 (2 %), respectively. This contamination level can be explained by poor hygiene of personel, equipment, and operating place. As result of study, finally it’s suggested that developıng an HACCP program for the products is likely to be very useful in eleminating the Salmonella spp

Topics: Salmonella Spp., Tavuk Eti, Broiler, ISO 6579, Klasik Kültürel Teknik
Publisher: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Year: 2006
OAI identifier: oai:acikerisim.aku.edu.tr:11630/3907
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11630/39... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.