Article thumbnail

Identification of misconceptions about heat and temperature at high school students in andikli region

By Y. Karakuyu, M. Uzunkavak, H. S. Tortop, N.Ç. Bezir and N. Özek

Abstract

Öğrencilerin ısı ve sıcaklık hakkında kavram yanılgılarına sahip olduğu görülmüştür. Bazı öğrenciler günlük konuşmalarında ısı ve sıcaklık terimlerini birbirlerinin yerine kullanmaktadırlar. Birçok araştırma, liseden sonra üniversitede bile ısı ve sıcaklık kavram yanılgılarının giderilemediğini göstermiştir. Bundan dolayı bu şekildeki kavram yanılgılarını giderebilmek için, sadece ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerinin değil akademisyenlerin de büyük bir çaba sarf etmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, Afyonkarahisar iline bağlı Sandıklı ve Hocalar ilçelerindeki çeşitli liselerdeki öğrencilerin ısı-sıcaklık kavramlarının nasıl birbirinin yerine kullanıldıklarını belirlemek ve ısı-sıcaklık konularındaki algılama hatalarını analiz etmektir. Çalışma, tarama modelinde olup, materyal olarak tarafımızdan geliştirilen Kavram Yanılgı Belirleme Testi kullanılmıştır. Test çoktan seçmeli 25 sorudan oluşmuştur. Örneklem olarak, değişik liselerde öğrenim gören toplam 215 öğrenci seçilmiştir. Verilerin analizinde MS Excel programından yararlanılmıştır. Yapılan çalışmada, lise farklılığı da göz önüne alınmıştır. Yapılan çalışma sonucunda öğrencilerde, ısı ve sıcaklığın doğası, ısının bileşimi, ısının hareketi, ısının etkileri, ısı ve madde, sıcaklığın tanımı, sıcaklığın değişimi gibi konularda kavram yanılgıları tespit edilmiştir

Topics: Kavram Yanılgıları, Fizik Eğitimi, Isı ve Sıcaklık
Publisher: Afyon Kocatepe Üniversitesi
Year: 2008
OAI identifier: oai:acikerisim.aku.edu.tr:11630/721
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11630/72... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.