Article thumbnail

Advertisement and Public Relations in Retailing an Application in Afyon

By Fikret Yaman

Abstract

Bu araştırmada perakendecilik, perakendecilikte reklam ve halkla ilişkiler kavramları incelenmiştir. Bu amaçla Afyon’da üç büyük yerel perakendeci olan Sarıdere, Seçkin ve Yabuz süpermarketlerinden alışveriş yapan müşterilerin görüşleri alınmıştır. Bu çalışmada, perakendeciliğin genel çerçevesi, reklam ve halkla ilişkiler kavramları bunların nitelikleri, fonksiyonları, hedefleri, amaçları ortaya konulmuştur. Araştırmanın temel amacı Afyon’daki yerel perakendecilerden alışveriş yapan müşterilerin demografik ve sosyo-ekonomik özelliklerini tanımlayarak, yerel perakendecilerin reklam ve halkla ilişkiler faaliyetlerini müşterilerin nasıl algıladıklarını ve bunların müşteriler üzerinde ne kadar etkili olduğunu ortaya koyabilmektir. Müşterilerin verdikleri cevaplar doğrultusunda yerel perakendecilerin reklam ve halkla ilişkilere ne kadar önem verdikleri ve bunu nasıl uyguladıkları incelenmiştir.In this study, retailing and the concepts of advertisement and public relations in retailing have been analysed. For this reason customers thoughts who do shopping in three major retailers; Sarıdere, Seçkin and Yabuz have been considered. In this study, general framework of retailing, the concepts of advertisement and public relations and features, functions, targets and aims of three concepts have been introduced. The main purpose of this study is to show that how customers perceive advertisement and public relations of local retailers and how much these events effect customers behaviour identifying, demographic and socio-economic features of customers who do shopping in local retailers in Afyon. In direction to answers received from customers, it has been analysed how retailers consider the advertisement and public relations and how they implement them

Topics: Süpermarket, Perakendecilik, Sarıdere
Publisher: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year: 2004
OAI identifier: oai:acikerisim.aku.edu.tr:11630/2928
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11630/29... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.