Article thumbnail

The Effect of Various Alumina Based Agregates on Physical and Mechanical Properties of High Alumina Castable Refractory

By Çetin Öztürk, Serhat Başpınar, Ziya Aslanoğlu and Çetin Bağlan

Abstract

Bu çalışmada, tabular alümina (TA), beyaz ergimiş alümina (WFA) ve her ikisinin karışımı (%50 TA+ % 50 WFA) taşıyıcı tanelerin özellikle çelik pota endüstrisinde yaygın olarak kullanılan yüksek alüminalı dökülebilir refrakterlerin fiziksel ve mekaniksel özelliklerine etkileri araştırılmıştır. Bu kapsamda, yüksek alümina içerikli bu taşıyıcı tanelerin ve dökülebilir refrakter bileşimindeki diğer bileşenlerin tane boyut ve % miktarları Andreasen tane paketlenme modülüne göre n değeri 0,30’u sağlayacak şekilde ayarlanarak hazırlanan numuneler 1530 o C’de hava ortamında 8 saat sinterlenmiş ve düşük çimentolu yüksek alüminalı dökülebilir refrakter numuneler üretilmiştir. Üretilen bu numuneler üzerinde taşıyıcı tanelerin fiziksel ve mekaniksel özelliklere olan etkileri standartlar dahilinde yapılan testler sonucunda belirlenmiştir. Karakterizasyon sonuçları incelendiğinde tabular alümina taşıyıcı tane içeren dökülebilir refrakterin beyaz ergimiş alümina ve her iki taşıyıcı tanenin eşit oranda karışımını içeren dökülebilir refrakter örnekleri ile özellikleri karşılaştırıldığında ham ve sinterlenmiş halde en düşük açık gözeneklilik ve su emme ile en yüksek birim hacim ağırlık ve soğukta basma mukavemeti değerlerine sahip olduğu görülmüştür.In this study, it was investigated effect of tabular alümina (TA), white fused alümina (WFA) and mixtures (%50 TA+ % 50 WFA) of them as agrega on physical and mechanical properties of high alumina castable refractory which especially use in steel ladle industries. For this aim, particle size fraction and amount of refractory constituent were determined depend on q values in Andreasan’s model to be 0.30 and experimental samples from these mixtures were prepared by sintering at 1530 o C for 8 hours. Prepared samples from these compositions as green and sintered were subjected to physical and mechanical tests. Characterization results are analyzed, the castables with tabular alumina has lower porosity and water adsorption and also higher bulk density and cold compressive strength than those of white fused alumina and mixtures of them

Topics: Dökülebilir Refrakter, Alümina, Agrega
Publisher: Afyon Kocatepe Üniversitesi
Year: 2014
OAI identifier: oai:acikerisim.aku.edu.tr:11630/2404
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11630/24... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.