Article thumbnail

Functions of the Preposition Groups in Which ''Noun+Case Form+Preposition'' Construction in Turkey Turkish”

By Şaziye Dinçer

Abstract

Bu çalışmada, Türkiye Türkçesinde “Ad + Durum Biçimbirimi + İlgeç” yapısıyla oluşturulan ilgeç öbeklerinin işlevleri üzerinde durulmuştur. Çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. “Giriş”ten sonra, I. Bölümde “İlgeç” başlığı altında, ilgeç tanımlarına yer verilip; ilgeçlerin köken, yapı ve işlev açısından tasnifleri yapılmıştır. Ayrıca son çekim ilgeçleri ve ilgeç öbeklerinin özellikleri belirlenmiştir. II. Bölümde, “Durum Ulamı” başlığı altında durum kavramı tanımları, ad durumlarının isimlendirilmesi ve bunların sayıları konusundaki farklılık ve benzerlikler ortaya konulmuştur. III. Bölümde ise, farklı ad durumlarını alan ilgeç öbekleriyle kurulan yapılar ve bu yapıların işlevleri tespit edilmiş, ilgili kaynaklardan alınan cümlelerle örneklendirilmiştir.In this paper, Functions of the preposition groups which are composed by using ''noun+case form+preposition'' construction.The study is formed by three main parts. After ‘’Introduction’’ in the 1. part definition of the prepositions are written; prepositions are classified from the aspects of their origin , usage and functions under the title of ‘’Prepositions’’. Besides, it was defined the last termination preposition and prepositional groups’ features. In the second part definition of the concept “case”, the denomination of the noun cases and similarities an differences about their numbers are mentioned under the title of “case categori”. In the third part, it was determined the structures which were formed with the prepositional phrase which were created with different noun cases and their functions, and they were examplified with the sentences which were taken from the related contexts

Topics: Türkiye Türkçesi, İlgeç, İlgeç Öbekleri
Publisher: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year: 2008
OAI identifier: oai:acikerisim.aku.edu.tr:11630/3273
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11630/32... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.