Article thumbnail

Main Proverbs with Geographical Content and their Analysis in Terms of Turkish National Culture

By Okan Bozyurt and Nusret Koca

Abstract

Doğal çevre şartlarının, insanın fizyolojik yapısından, ekonomik faaliyetine, beslenme, giyim, konut malzeme ve yapı şeklinden, yaşam tarzına ve kültürüne kadar çok çeşitli etkileri bulunmaktadır. Toplumların kültürleri içerisinde ise atasözlerinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Atasözlerine ilham kaynağı oluşturanların başında coğrafi unsurlar gelmektedir. Doğal olayların ve kavramların her biri insan yaşamını bir şekilde etkileyen bir olaya işaret eder ve toplumların yaşam biçimini yansıtır. Bu nedenle yaşam biçimleri ve doğa için söylenmiş atasözlerinin kapsamı çok geniştir. Bu çalışmada derlenen doğa için söylenmiş benzer atasözlerinin bazıları insanlar için uyarı, bazıları günlük hayatın işleyişine ilişkin bilgilendirici, bazıları öğreticidir. Bu nedenle atasözleri çevre-insan etkileşiminin analizinde de kullanılabilir özelliktedir.Environmental conditions have various effects on human physical structure, economical activities, feeding, settlement-materials and building structure, life style and culture, ect... Proverbs play an important role in teh cultures of societies. Geographical factors are vital for proverbs. Each natural events and concept in proverbs is a sign of a real event affecting man’s life and it reflects society’s lifestyle. Therefore, lifestyles and proverbs articulated for nature is similar, and scope of the proverbs is very wide. In this study, some of the proverbs articulated for nature included in this study are caution, some are informative related to daily life and some are pedagogic. Therefore they have the feature that can be used in human- environment interaction

Topics: Atasözleri, Doğal Çevre, İnsan Yaşamı, Türkler
Publisher: Afyon Kocatepe Üniversitesi
Year: 2011
OAI identifier: oai:acikerisim.aku.edu.tr:11630/3845
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11630/38... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.