Article thumbnail

The Financial Liberalization Period and a Brief History of Crises in Turkey

By Serpil Kahraman Akdoğu

Abstract

Bir ülkenin mali sistemi iktisadi büyüme ve yapılanmada anahtar rol oynamaktadır. 1980 sonrasında sermaye hareketlerinin serbestleşmeye başlamasıyla birlikte mali sistemin kırılganlığı da artmıştır. Küresel mali piyasalarda eklemlenme sürecinin hız kazandığı 1990’lı yıllar ise, Türkiye ekonomisinde krizlerin döngüsellik gösterdiği yıllardır. Söz konusu dönemde Türkiye ekonomisinin, kamu finansmanının sürdürülmesini sağlamaya yönelik politikalar çerçevesinde şekillendiği görülmektedir. Çalışmanın amacı öncelikle 1980 yılında başlayan mali serbestleşme aşamalarının ortaya konularak, yaşanan krizlerin ve kriz sonrası istikrar programlarının ana hatlarını belirlemektir.A country's financial system constitutes a key role in economic growth and restructuring. After 1980, together with the process of liberalization of capital movements, the fragility of financial system have increased. Articulation of the global financial markets, the pace of the 1990s, has been years of crisis demonstrated circularity in Turkey's economy. In the said period, Turkey's economy was shaped within the framework of policies to ensure the continuation of public funding. The aim of the study is first to establish the stages of financial liberalization in 1980, then to outline the crisis and the post-crisis stabilization programs

Topics: Mali Serbestleşme, Banka Krizleri, Mali Krizler
Publisher: Afyon Kocatepe Üniversitesi
Year: 2012
OAI identifier: oai:acikerisim.aku.edu.tr:11630/1487
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11630/14... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.