Article thumbnail

An Overview of Women’s Employment in Rural Areas in Turkey

By A. Esra Peker and Yeşim Kubar

Abstract

18.yüzyıldan itibaren batıda gelişen feminist hareketin etkisiyle, kadınlar 19.yüzyılın ıı.yarısmdan itibaren basın yoluyla kendilerini ve taleplerini ifade etmeye, talepleri doğrultusunda örgütlenmeye ve çeşitli hakları elde etmeye başlamışlardır. erkekler yurttaş olma mücadelesini yalnızca kamusal alanda sürdürürken, kadınlar bu mücadeleyi kamu alanında olduğu kadar ailede, yani özel alanda da sürdürmek zorunda kalmışlardır. büyüyen küresel ekonominin yarattığı faydalar ülkeler arasında eşit olarak dağılmayıp daha derin ekonomik farklılıklara yol açarken, yoksulluğun kadınlaşmasına, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin artmasına ve çalışma koşullarının bozulmasına neden olmuştu

Topics: Kadın İşgücü, Emek Piyasası, Ücret Eşitsizliği, Küreselleşme
Publisher: Afyon Kocatepe Üniversitesi
Year: 2012
OAI identifier: oai:acikerisim.aku.edu.tr:11630/1486
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11630/14... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.