Article thumbnail

Organizational Commitment Organizational Alienation and Organizational Citizenship Behaviour of Teachers

By Mustafa Mercan

Abstract

Bu çalışmada örgütsel bağlılık, örgütsel yabancılaşma ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki incelenmiştir. İlköğretim öğretmenleri, örgütsel faktörler, bağlılık, yabancılaşma ve vatandaşlık davranışlarını esas alan faktörler açısından ele alınmıştır. Ölçme aracı olarak anket kullanılmıştır. Elde edilen veriler korelasyon analizine tabi tutulmuştur. Örgütsel bağlılık, örgütsel yabancılaşma davranışlarıyla örgütsel vatandaşlık davranışı arasında yüksek düzeyde anlamlı ilişkiler bulunamamıştır.The study examines the organizational commitment, organizational alienation and organizational citizenship behaviour of teachers. This correlation is studied through factors which are based on primary school teachers, organizational factors, alienation and citizen behaviors. Questionnaires are used as means of evaluation. Obtained data is examined under correlation analysis. A low level positive relation isn’t found between organizational citizen behaviors, alienation

Topics: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Yabancılaşma
Publisher: Afyon Kocatepe Üniversite, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year: 2006
OAI identifier: oai:acikerisim.aku.edu.tr:11630/3256
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11630/32... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.