Article thumbnail

The Analysis of Abdullah Ziya Kozanoğlu’s Historical Novels After 1933

By Mahmut Türkmen

Abstract

Bu çalışmada tarihî serüven romancılığımızın en önemli isimlerinden Abdullah Ziya Kozanoğlu’nun Türk edebiyatındaki yeri ve eserlerinin edebî niteliği ortaya konulmak istenmiştir. Bunun için de yazarın 1933 sonrasında yayınlanan dokuz romanı ilmî usullere göre incelenmiştir. Abdullah Ziya Kozanoğlu, tarihî romanlarıyla resmî tarihin söyleminin ötesinde, olayların gizli sebeplerini açıklamak, okuyucuyu bu gerçeklerden haberdâr etmek, mazideki başarılarımızın yanında başarısızlıklarımızı da nesnel bir tavırla ortaya koymak amacını taşır. Okuyucu, yazarın bu amaçla kaleme aldığı romanlarında, Türk tarihinin farklı dönemlerine yolculuk yapar; Moğol istilâsından Haçlı seferlerine, İnebahtı Deniz Savaşı’ndan Patronalı Halil İsyanı’na kadar, tarihimizin önemli birçok olayını, farklı bir bakış açısıyla değerlendirme imkânı bulur. Abdullah Ziya Kozanoğlu’nun tarihî romanları, Türk milletinin ortak tarih şuuru kazanmasında çok önemli role sahip eserlerdir. Bu romanlar, her ne kadar edebî bakımdan üstün nitelikli eserler değilse de yayınlandıkları dönemde geniş okuyucu kitlesine ulaşmış ve bu kitlenin hem edebî zevk kazanmasını hem de romanlarda ele alınan tarihî dönem hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamıştır.In this work, it’s aimed to be manifested that Abdullah Ziya Kozanoğlu’s, who’s one of the most important people in our historical adventure novelism, place in Turkish Literature and the literary quality of his novels. For this reason, his nine novels that published after 1933 were scholarly analysed. Abdullah Ziya Kozanoğlu, with his historical novels, further side of the offical historic pronunciation, has the aim to bring up with an objective manner to clarify the hidden reasons of the event, to inform reader of these realities and not only our successes in the past but also our failures. Reader, in the novels of writer that writes his novels for this aim, travels of the different periods of Turkish history, and finds the opportunity to evaluture from a different point of view of our history’s many important events, from Mongol invasion to Crusades, from Inebahti sea war to vice-admiral Halil Rebellion. Abdullah Ziya Kozanoğlu’s historical novels have an important role in Turkish nation’s gaining the common history knowledge. Although these novels are not literaryly superior, they have reached a good reader mass and they have provided both those readers have had literary pleasure and those readers have been informed about that historical period

Topics: Tarihî Roman, Tarihî Serüven Romanı, Roman, Roman İncelemesi
Publisher: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year: 2008
OAI identifier: oai:acikerisim.aku.edu.tr:11630/3272
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11630/32... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.