Article thumbnail

Personal Brand As A New Trend: The Case Of Turkey

By Hilal ÖZHARPUTLU

Abstract

Ticaretin tüm dünyada artması ile beraber marka kavramı da gerek literatürde gerekse günlük yaşamda önemi giderek artan bir kavram haline gelmiştir. Marka birbirleri ile benzer özellik gösteren ürünlerin ayırt edilebilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Küreselleşme ile birlikte pazarlamanın kapsamı genişlemiş ve marka kavramında da gelişmeler yaşanmıştır. Günümüzde markanın önemi hem tüketiciler tarafından hem de işletmeler tarafından daha iyi algılanır hale gelmiştir. İşletme açısında marka olmak tüketiciyi etkileyen ve rakiplerin önüne geçmeyi sağlayan en önemli güçlerden biridir. Marka artık yalnızca ürünlerin farklılaştırılması için kullanılmamakta aynı zamanda hizmetlerin, yerlerin, firmaların ve kişilerin de ayırt edilebilmesi için kullanılmaktadır. Kişisel marka kavramı, rekabetin her alanda yaşandığı günümüzde sadece tanınan kişiler için değil; iş hayatı ve özel yaşantısında başarı elde edip bilinir bir birey olmak isteyen herkesin dikkate alması gereken bir kavramdır. Zaman içerisinde kişisel markanın oluşmasını sağlayan bazı etkenler ortaya çıkmıştır. Bu etkenlerden en önemlileri kişisel markanın diğer insanlara göre oluşturduğu fark, kişinin imajı, hedef kitlesine verdiği mesaj ve sahip olduğu bütün özelliklere bağlı bir kimlik oluşturmasıdır. Çalışmada kişisel anlamda marka olan kişileri ortaya çıkartmak amacı ile Türkiye genelinden değişik yaş, eğitim düzeyi, meslek ve gelire sahip olan bireylerden oluşan 3000 kişiye yüzyüze anket uygulanmıştır. Anket sonucunda elde edilen veriler incelenmiş ve Türkiye’de kişisel markaların kimler olduğu, önceki senelerle değişiklik gösterip göstermediği ve ankete katılanların demografik özelliklerine göre anlamlı olup olmadığı ortaya konulmuştur.With the global increase of trade, the concept of brand has become more important concept both in literature and in everyday life. The brand is no longer used only for the differentiation of products. With the globalization, the scope of marketing has expanded and the concept of brand has also developed. Today, the importance of the brand has become better perceived by both consumers and enterprises. In terms of business, being a brand is one of the most important means’ that impresses the consumers and enables itself to be ahead of its competitors. At the same time it is used to distinguish services, places and institutions. These days where competition is experienced in every field, personal brand is a concept to consider by everyone willing to achieve success in both business and social life; not by just famous people. Some factors which led to the creation of the personal brand have arisen. The most significant one of these is that personal brand creates an identity depending on the difference that the personal brand creates among the people, the image of the person, the message given to the target group and all the features that it has. A survey has been conducted with the 3000 participants from different ages, education level, occupations and incomes in order to reveal people who establish themselves as brands in society Data obtained from the survey is examined and by this means it is demonstrated who is seen as personal brand in Turkey whether it shows significant changes compared to the previous year and if it is coherent with the demographic characteristics of the respondents

Topics: Marka, Kişisel Marka, Türkiye
Publisher: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year: 2019
OAI identifier: oai:acikerisim.aku.edu.tr:11630/5684
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11630/56... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.