Article thumbnail

A Research About Determining Employees’ Psychological Capital Level in Information Sector

By Turhan Erkmen and Emel Esen

Abstract

Pozitif örgütsel davranışın gelişen alanlarından biri olan ve umut, iyimserlik, dayanıklılık ve öz-yeterlilik gibi pozitif kavramların birleşiminden oluşan psikolojik sermaye konusu, ülkemizde örgütsel davranış alanında çok fazla araştırma konusu yapılmayan bir alandır. İlk defa 2004 yılında Fred Luthans ve çalışma arkadaşları tarafından ortaya konan psikolojik sermaye kavramının, 2007 yılında yine bu araştırmacılar tarafından ölçümü yapılmıştır. Bu çalışmada da, günümüzde bilgi toplumunun öne çıkan sektörlerinden ve en önemlilerinden biri olan bilişim sektöründe, çalışanların psikolojik sermaye düzeylerini belirlemek ve çalışanların demografik değişkenlerine göre psikolojik sermaye düzeylerinde farklılık olup olmadığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Fred Luthans ve arkadaşları tarafından 2007 yılında geliştirilen, bu çalışmada geçerlik ve güvenirlik analizi yapılan psikolojik sermaye anketini, bilişim sektöründe çalışan 155 kişi cevaplamıştır. Çıkan sonuçlara göre, bilişim sektöründe psikolojik sermaye düzeyi yüksek olan çalışanların, yönetici pozisyonunda, yaşça daha büyük, erkek, toplam kıdemi fazla olan çalışanlar olduğu saptanmıştır. Buna karşın, eğitim durumu ve kurumdaki kıdem, çalışanların psikolojik sermaye düzeyleri açısından herhangi bir farklılık yaratmamıştır.Psychological Capital which is one of the growing subjects in Organizational Behavior literature and composed of hope, optimism, resiliency and self-efficacy haven’t studied a lot in the area of Organizational Behavior in Turkey. Psychological capital was exposed by Fred Luthans and his colleagues in 2004 and developed psychological capital measurement by these researchers in 2007. The purpose of this study is to determine the employees’ psychological capital level and explain the differences among employees’ psychological capital level according to demographic variables in information sector which is one the prominent and important sector in knowledge society. Psychological capital questionnaire which was developed by Fred Luthans and colleagues, validated and found as reliable in this study, was answered by 155 employees. According to results of this study, employees who have high psychological capital level, are in managerial position, elder than other employees, man and have high total seniority. After all, there weren’t any difference according to education level and seniority in current organization

Topics: Psikolojik Sermaye, Pozitif Örgütsel Davranış, Bilişim Sektörü
Publisher: Afyon Kocatepe Üniversitesi
Year: 2012
OAI identifier: oai:acikerisim.aku.edu.tr:11630/1479
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11630/14... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.