Article thumbnail

Finjob Oy:n asiakkaiden näkemyksiä laskutuspalvelun käytön eduista ja haitoista

By Perttu Korhonen and Joni Lappalainen

Abstract

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia laskutuspalveluyritys Finjob Oy:n asiakkaiden, eli niin sanottujen kevytyrittäjien, näkemyksiä laskutuspalvelun käytön eduista ja haitoista. Finjob toimi työn toimeksiantajana. Tutkimuksen lisäksi työssä käsitellään kevytyrittäjyyttä yleisellä tasolla sekä tarkastellaan laskutuspalvelualan tämänhetkistä lainsäädännöllistä asemaa Suomessa. Kevytyrittäjyyden ohella työssä sivutaan myös perinteistä yrittäjyyttä ja Suomen yleisimpiä yritysmuotoja. Kevytyrittäjyydellä tarkoitetaan tapaa, jossa yksityishenkilö voi toimia yrittäjämäisesti, mutta kuitenkin ilman omaa yritystä tai Y-tunnusta. Kevytyrittäjä laskuttaa asiakkaitaan laskutuspalveluyrityksen kautta. Laskuttamisen lisäksi laskutuspalvelu hoitaa toimintaan liittyvän byrokratian, eli muun muassa verojen ja vakuutusmaksujen laskemisen ja maksamisen sekä erilaiset viranomaisilmoitukset. Juridisesti termi ”kevytyrittäjä” ei ole virallinen työmuoto, vaan hänet määritellään lain mukaan joko palkansaajaksi tai yrittäjäksi. Kevytyrittäjää voidaan pitää itsensä työllistäjänä, joka toimii yrittäjämäisesti laskutuspalvelun avulla. Opinnäytetyössä käytettiin kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusmenetelmää. Tutkimus toteutettiin Webropol-kyselyn muodossa Finjobin asiakkaille. Kyselyssä kartoitettiin heidän näkemyksiään laskutuspalvelun käytön eduista ja haitoista yleisesti sekä kokemuksiaan Finjobin toiminnasta ja palvelusta. Tutkimustulokset osoittivat kevytyrittäjyyden soveltuvan erityisesti pientä tai keikkaluontoista liiketoimintaa harjoittaville toimijoille sekä aloittaville yrittäjille, jotka haluavat kokeilla liikeideaansa ennen oman yrityksen perustamista. Kevytyrittäjyyden haittapuoliksi koettiin muun muassa sen epäselvempi lainsäädännöllinen asema perinteiseen yrittäjyyteen nähden sekä työttömyysturvaan ja arvonlisäverotukseen liittyvät tekijät. Tulosten mukaan vastaajat olivat kuitenkin keskimäärin erittäin tyytyväisiä Finjobin laskutuspalvelun käyttöön. Taustatiedon hankkimiseksi opinnäytetyötä varten myös haastateltiin Finjobin toimitusjohtajaa. Haastattelussa käsiteltiin muun muassa laskutuspalvelualan muutoksia ja hänen yrityksensä sopeutumista niihin

Topics: Taloushallinto, fi=Liiketalous, hallinto ja markkinointi|sv=Företagsekonomi, förvaltning och marknadsföring|en=Business Management, Administration and Marketing|, lainsäädäntö, Liiketalouden tutkinto-ohjelma
Year: 2019
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/267029
Provided by: Theseus
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.theseus.fi/handle/1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.