Article thumbnail
Location of Repository

Yhdistystoiminnan muutos - Kansalaistoiminnasta palvelujen tuottajaksi

By Tiina Vauhkonen

Abstract

Tiivistelmä Tässä opinnäytetyössä kuvattiin Perheidenpaikka ry:n toimintaa sen aloittamisesta nykyhetkeen. Lastensuojeluyhdistyksessä on toiminut sekä vapaaehtoisia että palkattua henkilöstöä lapsiperheiden tukena. Perheidenpaikka ry:n rahoitus koostuu avustuksista sekä palvelutuotannosta, minkä voimakas kasvu voi aiheuttaa yhdistystoiminnalle esteen. Opinnäytetyössä käsiteltiin laajasti yhdistystoimintaa ja sen erityispiirteitä, joihin vaikuttaa palvelutuotannon määrä. Lisäksi opinnäytetyössä pohdittiin, miten yhdistystoiminnan muutos vaikuttaa rahoituksen saamiseen yhdistyksen toiminta-alueella sekä yhdistysten toiminnassa yleisesti. Kvalitatiivisena tutkimuksena toteutetussa opinnäytetyössä sovellettiin yhdistyslakia, verohallinnon aineistoa sekä järjestöjen, kuten Ensi- ja turvakotien liiton koulutuksissa saatuja luentomateriaaleja aiheesta. Yhdistyksen toiminnan taloudellista vaihtelua mitattiin tilinpäätösten pohjalta tehtyjen kaavioiden avulla. Johtopäätöksiä tehtiin kartoittamalla ajankohtaisia uudistuksia, joiden vaikutus yhdistystoimintaan on merkittävä. Tuloksena todettiin, että yhdistystoiminnan muutos koskee erityisesti pieniä yhdistyksiä, koska avustusten määrät tulevat pienenemään ja toiminta keskittyy isoihin kasvukeskuksiin. Tulevien kahden vuoden aikana Perheidenpaikan yhdistystoiminta ja rahoitus tulevat muuttumaan

Topics: Talous, fi=Liiketalous, hallinto ja markkinointi|sv=Företagsekonomi, förvaltning och marknadsföring|en=Business Management, Administration and Marketing|, Yhdistystoiminta, palvelutuotanto, sosiaali- ja terveyspalvelu, avustustoiminta, yleishyödylliset palvelut, Liiketalouden koulutus
Year: 2019
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/266965
Provided by: Theseus
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.theseus.fi/handle/1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.