Article thumbnail
Location of Repository

Yläkoulun opettajien käsitys toimintaterapeutin roolista kouluympäristössä Kirjallisuuskatsaus

By Minna Huttunen and Heidi Sevrjukova

Abstract

Toimintaterapeutin rooli on vielä Suomen kouluissa, varsinkin yläkouluissa, monille opettajille täysin tuntematon tai siitä on opettajilla vain vähänlaisesti tietoa ja/tai kokemusta. Toimintaterapeuttien ammatillisen osaamisen hyödyt kouluympäristössä nähdään, mutta niitä ei välttämättä osata vielä hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Nykypäivänä erityistarpeita omaavia oppilaita integroidaan tavallisiin kouluihin ja luokkiin, mikä luo uudenlaisia haasteita opettajille. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Kontiolahden koulun kanssa. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa yläkouluopettajien käsitystä toimintaterapeutin roolista ja selvittää syitä, miksi rooli on osin tuntematon. Tutkimuksessa hyödynnettiin kahta eri metodia: kirjallisuuskatsausta ja kyselyä. Kirjallisuuskatsauksena toimi integroitu kirjallisuuskatsaus ja sähköisesti lähetetty kysely koski yhteistyökumppanin yläkoulun opettajia. Näiden kahden metodin avulla etsittiin tietoa tutkimusongelmaan ”Millainen käsitys yläkoulun opettajilla on toimintaterapeutin roolista kouluympäristössä?”. Tuloksista selvisi, että toimintaterapeutin rooli saatetaan kokea siksi tuntemattomaksi, ettei siitä ole aiempaa kokemusta tai toimintaterapeutti itse ei ole tehnyt rooliaan selväksi muille kollegoilleen. Aineistosta selvisi, että yhteistyö koettiin hyödylliseksi, vaikkakin monesti sille löytyi myös esteitä. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että toimintaterapeuteilla on hyvä mahdollisuus tehdä työtä myös yläkouluissa. Koulujen monimuotoistuminen lisää toimintaterapeuttien mahdollisuuksia nyt ja tulevaisuudessa. Kuitenkin aiheesta tarvitaan vielä lisätutkimusta

Topics: fi=Toimintaterapia|sv=Ergoterapi|en=Occupational Therapy|, toimintaterapia, kouluympäristö, yläkoulu, nuoret, Toimintaterapeutti (AMK), toimintaterapeutin tutkinto-ohjelma
Year: 2019
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/266756
Provided by: Theseus
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.theseus.fi/handle/1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.