Article thumbnail
Location of Repository

Podcastien vaikutus kuluttajien ostokäyttäytymiseen

By Linda Silvennoinen

Abstract

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia podcastien vaikutusta kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli vaikuttajamarkkinointitoimisto Indieplace Oy. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuuntelevatko blogien lukijat podcasteja ja saavatko kuuntelijat podcasteista vaikutteita. Tutkimuksessa haluttiin selvittää myös kuluttajien suhtautumista kaupallisiin yhteistöihin ja niiden vaikutusta podcastien uskottavuuteen. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä käsiteltiin kuluttajien ostokäyttäytymistä, ostoprosessia, digitaalista markkinointiviestintää sekä podcasteja. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena ja aineisto kerättiin verkkokyselylomakkeen avulla. Verkkokyselylomake asetettiin toimeksiantajan maksettua mainontaa sisältäviin blogeihin. Aineistoa kerättiin kymmenen päivän ajan ja vastauksia saatiin 705 kappaletta. Tutkimustuloksista ilmeni, että suurin osa blogeja lukevista kuluttajista kuuntelee podcasteja. Tutkimustuloksista kävi ilmi, että podcasteja kuunnellaan viihtymisen, rentoutumisen sekä uuden oppimisen vuoksi. Tuloksien mukaan kuluttajat suhtautuvat podcasteissa oleviin tuotesuosituksiin neutraalisti. Kuluttajat kokevat kaupallisten yhteistöiden vaikutuksen podcastien uskottavuuteen melko neutraalina eikä podcastien kuuntelua lopeteta niiden vuoksi. Tulosten mukaan jopa neljä viidestä vastaajasta voisi kuvitella tekevänsä ostopäätöksen podcastissa olevan suosituksen perusteella, ja noin viidesosa kertoi ostaneensa tuotteen tai palvelun podcastissa olleen suosittelun vuoksi. Saatujen tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että podcastit voivat vaikuttaa kuluttajien ostopäätöksiin tuotesuositusten kautta, ja podcasteja kannattaisi hyödyntää silloin, kun halutaan kohdentaa markkinointia tehokkaasti tietylle kohderyhmälle

Topics: fi=Liiketalous, hallinto ja markkinointi|sv=Företagsekonomi, förvaltning och marknadsföring|en=Business Management, Administration and Marketing|, blogi, podcast, markkinointi, ostokäyttäytyminen, ostoprosessi, digitaalinen markkinointiviestintä, Tradenomi (AMK)
Year: 2019
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/266493
Provided by: Theseus
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.theseus.fi/handle/1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.