Article thumbnail

Estudi de viabilitat de la tòfona al Terme Municipal de Barxeta

By Emilio José Martí Monzonís

Abstract

[CAT] Tenint en compte que Barxeta es un municipi de ampla tradició agroforestal, i sent conseqüents amb l`abandó que estàn sofrint la majoria de parcel·les d`us agrícola que limiten amb la zona forestal, l`ajuntament de Barxeta, junt a l`associació d`alguns agricultors li demanen a l`autor la realització del present estudi, en el seu impuls per trobar noves alternatives a les zones agrícoles abandonades. Amb la realització del present estudi, es perseguix la idea analitzar la viabilitat de les plantacions de tòfona i la seua repercussió al al terme municipal de Barxeta. Per a la qual cosa, s’ha tingut en compte l’ecologia de la tòfona i s’han estat analitzat els factors i els paràmetres adequats per a que aquesta es puga desenvolupar i la relació d’aquestos amb els mateixos a la zona d’estudi per tal d’averiguar si la trufa seria viable o no en aquesta zona. L`estudi es realitzarà sobre una parcel·la real i situada a una zona que es pensa que podria ser de les que tenen futur dins d`aquest projecte. S`estudiaràn les condicions geogràfiques, climàtiques, geològiques, edafològiques i biòtiques de la zona a l’apartat del medi físic, així com l’estructura de la vegetació i un inventari de la flora dels voltants. També s’ha analitzat la socioeconomia de la zona i el marc legislatiu de la tòfona.[EN] Bearing in mind that Barxeta is a municipality with a broad agroforestry tradition, and it is consistent with the abandonment that are suffering most of the agricultural parcels that limit the forest area, the city of Barxeta, together with the association Some farmers ask the author to carry out this study, in their drive to find new alternatives to abandoned agricultural areas. With the realization of this study, the idea is to analyze the feasibility of truffle plantations and their impact on the municipality of Barxeta. For this reason, the ecology of truffle has been taken into account and the factors and the appropriate parameters have been analyzed so that it can be developed and their relationship with them in the area of Study to find out if the truffle would be viable or not in this area. The study will be carried out on a real plot and located in an area that is thought to be of those that have a future within this project. The geographic, climatic, geological, edaphological and biotic conditions of the area will be studied in the section on the physical environment, as well as the vegetation structure and an inventory of the surrounding flora. Also, the socioeconomics of the area and the legislative framework of the truffle were analyzed.Martí Monzonís, EJ. (2017). Estudi de viabilitat de la tòfona al Terme Municipal de Barxeta. http://hdl.handle.net/10251/87348.TFG

Topics: Tòfona, Micorriza, Agroforesta, Abandó agrícola, Truffle, Mycorrhizal, Agroforestry, Agricultural abandonment, INGENIERIA AGROFORESTAL, Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural-Grau en Enginyeria Forestal i del Medi Natural
Publisher: 'Universitat Politecnica de Valencia'
Year: 2017
OAI identifier: oai:riunet.upv.es:10251/87348
Provided by: RiuNet
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10251/87... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.