Article thumbnail

SOME DETERMINATIONS FROM THE SOURCE OF THE ‘ÂŞIK SÜMMANİ’S “DİLBER SENİN” RYHMED POEMS <br> ÂŞIK SÜMMÂNÎ’NİN “DİLBER SENİN” REDİFLİ ŞİİRLERİNDEN HAREKETLE BAZI TESPİTLER

By Özkan DAŞDEMİR

Abstract

The word “darling” in Divan and Folk Literature is depicted in a very rich world of meanings. The expression “dilber” which the poets frequently used for “darling” especially in Divan Literature, as we know, means “a beautiful lady”. It has been determined that this word was used by especially some poets and Sufis from Erzurum and its neighborhood for God, Prophet Muhammad, Quran, and some Islamic scholars. In this way, we see that “dilber” to be found in a poem does not necessarily mean a lady to be loved. Moreover, even God who has no sex can be seen to be depicted as “dilber” by some poets. <br> <br> Divan ve halk edebiyatında “sevgili” çok zengin bir anlam dünyasında betimlenmektedir. Özellikle Divan edebiyatında şairlerin sevgili için sıkça kullandığı “dilber” tabiri, bilindiği üzere, güzel kadın anlamındadır. Bu sözcüğün; -özellikle- Erzurum ve çevresinden bazı saz şairleri ve mutasavvıflar tarafından Allah, Hz. Muhammed, Kur’an-ı Kerim ve bazı din büyükleri için kullanıldığı tespit edilmiştir. Böylece, içerisinde “dilber” ifadesinin geçtiği her şiir metninde bir kadın sevgilinin tasvir edilmediği; dahası, herhangi bir cinsiyete malik olmayan Tanrı’nın bile birtakım şairler tarafından bu tabirle tasvir edildiği görülmüştür

Topics: Dilber, Hz. Muhammed, Âşık Sümmânî, Alvarlı Muhammed Lutfi Efendi <br> Dilber, Hz. Muhammed, Âşık Sümmânî, Alvarlı Muhammed Lutfi Efendi, History (General) and history of Europe, D, Social Sciences, H
Publisher: ASOS Eğitim Bilişim Danışmanlık
Year: 2010
OAI identifier: oai:doaj.org/article:1f0b2b050a5048a383ad8ab442093318
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/toc/1308-2140 (external link)
  • http://www.turkishstudies.net/... (external link)
  • https://doaj.org/article/1f0b2... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.