Article thumbnail

Spatiotemporal Analysis of Traffic Accidents

By Karlo Crnko

Abstract

Zadatak završnog rada jest izrada grafičkog korisničkog sučelja koji prikazuje kritična mjesta, odnosno prometne nesreće unutar vremenskog perioda od jedne godine. Podaci su dobiveni od strane MUP-a, koji su zabilježeni u 2014. godini. Podatke je potrebno obraditi i pohraniti unutar baze podataka, koji se kasnije prikazuju u sučelju. Podaci sadrže informacije o geografskoj lokaciji koji se prikazuju na digitalnoj karti, uz odgovarajući opis kritičnih mjesta. Cilj je prikazati manipulaciju velikih količina podataka, koji se mogu koristiti za izradu statističkih analiza.The task of the final paper is to create a graphical user interface that shows the critical points, is traffic accidents within a period of one year. The data were obtained by the Ministry of Interior, which was recorded in 2014. The data must be processed and stored within the database, which will later be displayed in the interface. The data captures geographical location information that is displayed on the digital map, with an appropriate description of the critical locations. The goal is to show the manipulation of large amounts of data, which can be used to make statistical analysis

Topics: kritična mjesta, baze podataka, geografska lokacija, grafičko korisničko sučelje, critical locations, databases, geographical location, graphical user interface, TEHNIČKE ZNANOSTI. Tehnologija prometa i transport. Inteligentni transportni sustavi i logistika., TECHNICAL SCIENCES. Traffic and Transport Technology. Intelligent Transport Systems and Logistics.
Publisher: University of Zagreb. Faculty of Transport and Traffic Sciences. Division of Intelligent Transport Systems and Logistics. Department of Intelligent Transport Systems.
Year: 2019
OAI identifier: oai:repozitorij.unizg.hr:fpz_1707

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

Suggested articles