Article thumbnail

Organisational and management models for hunting in Croatia

By Zrinka Tolušić

Abstract

Disertacija daje povijesni pregled i prikaz današnje organizacijske i upravljačke strukture lovstva i lovne djelatnosti u Republici Hrvatskoj i Osječko-baranjskoj županiji. Lov i lovstvo, uz poljoprivredu, temeljna je čovjekova aktivnost kojom je osiguravao svoju egzistenciju te je njome utjecao na svoj opstanak i razvoj. Ova primarna zadaća lova danas je gotovo zanemariva jer se postupno smanjuje prometna i upotrebna vrijednost lova, a sve više jača važnost sportskog i rekreacijskog uživanja u prirodi i lovu na divlje životinje. Lovci kao nositelji lovnih aktivnosti brinu za očuvanje biljnog i životinjskog eko sustava, a istovremeno kroz lovni turizam i trofejni odstrjel nastoje ostvariti dodatne prihode i ekonomsku korist, kako za lovačku, tako i za širu društvenu zajednicu. Provedeno istraživanje sociodemografskih osobina i stavova menadžmenta lovstva i lovaca o organizaciji i vođenju lovačke djelatnosti te mogućnostima razvoja lovnog turizma upućuje na zaključak kako je moguć daljnji razvoj lovnog turizma na području Osječko-baranjske županije. Predloženi su modeli organizacije i upravljanja lovstvom koji za misiju ima i razvoj lovnog turizma kao još jednog oblika selektivnog turizma koji će pridonijeti gospodarskom razvoju određene destinacije, odnosno Osječko-baranjske županije. Kako bi razvoj lovnog turizma bio moguć i kontinuiran, važno je voditi brigu o održivom razvoju i ograničenjima temeljnih resursa, prirode i divljih životinja. Upravo je to najveći izazov i zadatak lovaca i menadžmenta lovstva.The dissertation provides a historical overview and an outline of current organisational and management structure of hunting and the hunting industry in the Republic of Croatia and in the Osijek-Baranja County. Hunting and agriculture were the two fundamental industries in the early human societies that secured their livelihood and had a profound impact on their survival and development. In the modern world, the original purpose of hunting has become virtually negligible: the exchange value and the use value of hunting have gradually declined, while the significance of sports, recreation and pleasure found in outdoor activities and game hunting gradually increases. As hunting industry stakeholders, the hunters work to conserve plant and animal ecosystems while trying to earn an extra income and obtain an economic benefit for the hunting community as well as the broader social community through hunting tourism and trophy hunting. The study of the sociodemographic characteristics and the opinions of hunting managers and hunters about the organisation and management in the hunting industry and the opportunities for the development of hunting tourism, carried out for the purposes of this dissertation, points to the conclusion that the potential for further development of hunting tourism exists in the Osijek-Baranja County. The dissertation proposes organisational and management models for hunting aimed at developing hunting tourism as another form of selective tourism that will contribute to the economic development of a destination, in this case, the Osijek-Baranja County. To facilitate continual development of hunting tourism, sustainable development and restrictions imposed by nature and game as the primary resources must be considered. This is the chief challenge and task that both hunters and hunting managers must address

Topics: lov i lovstvo, lovni turizam, menadžment ljudskih potencijala, hunting, hunting tourism, human resource management, DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Organizacija i menadžment., SOCIAL SCIENCES. Economics. Organization and Management., Turizam, Tourism, info:eu-repo/classification/udc/338.48(043.3)
Publisher: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Economics in Osijek.
Year: 2019
OAI identifier: oai:dr.nsk.hr:efos_3044
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://repozitorij.unios.hr/i... (external link)
  • https://repozitorij.unios.hr/i... (external link)
  • https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:... (external link)
  • https://dr.nsk.hr/islandora/ob... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.