Article thumbnail

ANALIZA TROŠKOVA TRIJU OGRANAKA NEPROFITNE ORGANIZACIJE NA PRIMJERU HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA : Diplomski rad

By Josip Pečarević

Abstract

Neprofitne organizacije predstavljaju skupinu ljudi koji su se udružili kako bi svojim djelovanjem utjecali na zadovoljenje potreba šire društvene zajednice. U razvijenim zemljama iste imaju dugogodišnju i bogatu tradiciju. Iako ostvarivanje dobiti nije svrha postojanja neprofitnih organizacija, a budući da ih u suvremenom svijetu ima sve više, postoje zakonski okviri koje je potrebno poštovati. Stoga su sve neprofitne organizacije dužne voditi knjigovodstvo i sastavljati financijske izvještaje pri čemu se način vođenja knjiga istih, ipak razlikuje od računskog plana profitnog sektora. Postoji više oblika neprofitnih organizacija , a najčešće su: udruga, ustanova i zaklada. U ovom radu je prikazano djelovanje neprofitnih organizacija, pri čemu je naglasak na analizi troškova na primjeru Crvenog križa u Splitu, Crvenog križa u Zagrebu i Crvenog križa u Rijeci.Non-profit organizations represent a group of people who have teamed up to influence their efforts to meet the needs of the community they live in. They have a long and rich tradition in developed countries. Although gaining profit is not the purpose of the existence of non-profit organizations, and by the fact there are many of them in the modern world, there are legal frameworks that need to be respected. Therefore, all non-profit organizations are obliged to keep accounting and compile financial statements, but there are differences from the profit sector. There are several forms of non-profit organizations, and most often they are: associations, institutions and foundations. This paper represents the activities of non-profit organizations, with an emphasis on cost analysis on the example of The Red Cross in Split, The Red Cross in Zagreb and The Red Cross in Rijeka

Topics: DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Računovodstvo., SOCIAL SCIENCES. Economics. Accounting., neprofitne organizacije, troškovi, financijski izvještaji, udruge, non-profit organizations, costs, financial statements, associations
Publisher: University of Split. Faculty of economics Split.
Year: 2019
OAI identifier: oai:repozitorij.efst.unist.hr:efst_2682

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.