Article thumbnail

Wyższe dawki arypiprazolu — silniejszy efekt antypsychotyczny. Doświadczenia własne w leczeniu arypiprazolem pacjentów chorujących na schizofrenię paranoidalną

By Rodryg Reszczyński

Abstract

The article describes the three cases of aripiprazole in patients diagnosed with paranoid schizophrenia. These descriptions in practice demonstrate the efficacy of aripiprazole in the treatment of positive symptoms, combined with the potential for significant reduction of negative symptoms and improvement of cognitive impairment. In addition, the favorable tolerability and safety profile of aripiprazole may also be an additional argument for the use of the drug also in patients who have not accepted the treatment for adverse reactions (e.g. excessive sedation) or are at risk for overweight or hyperprolactinemia.W artykule przedstawiono opis trzech przypadków zastosowania arypiprazolu u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej. Opisy te potwierdzają w praktyce skuteczność arypiprazolu w leczeniu objawów wytwórczych, połączoną z możliwością znaczącej redukcji objawów negatywnych oraz poprawy zaburzonych funkcji poznawczych. Dodatkowo, korzystny profil tolerancji i bezpieczeństwa charakterystyczny dla arypiprazolu może stanowić dodatkowy argument przemawiający za stosowaniem leku także u pacjentów, którzy nie akceptowali dotychczasowego leczenia z powodu działań niepożądanych (np. odczuwali nadmierną sedację) lub są zagrożeni ryzykiem nadwagi czy hiperprolaktynemii

Topics: schizophrenia, aripiprazole, efficacy, positive symptoms, negative symptoms, adverse effects, therapeutic alliance, schizofrenia, arypiprazol, skuteczność, objawy wytwórcze, objawy negatywne, działania niepożądane, sojusz terapeutyczny
Publisher: 'Salvia Medical Sciences Ltd'
Year: 2017
OAI identifier: oai:czasopisma.viamedica.pl:article/56287
Provided by: Via Medica Journals

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.