Nyreligiøsitet i Norge â en bibliografisk oversikt

Abstract

Her presenteres en bibliografisk oversikt over den forskning som har blitt gjort på nyreligiøsitet i Norge siden 1970-tallet. Oversikten dekker bøker, artikler, doktorgradsavhandlinger og hovedoppgaver/ masteroppgaver

Similar works

Full text

thumbnail-image

Novus - Online tidsskrifter (Novus forlag)

Provided a free PDF
oai:ojs.uaex.com:article/769Last time updated on 12/15/2019View original full text link

This paper was published in Novus - Online tidsskrifter (Novus forlag).

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.