Article thumbnail

Türkiye’de Gelir Dağılımında Adaletsizlik Sorununa Bir Örnek: Kit’lerde Uygulanan Ücret Politikasının Gelir Dağılımında Yarattığı Adaletsizlik ve Beşeri Sermaye Teorisi İlişkisi

By Erdem Cam

Abstract

In this article; salaries of "career occupations" dependent on act of number 657 İn Turkey and wages of labor dependent on act of number 4857(Labor Law) are compared to state an example of income distribution inequality in Turkey. This study consists of three sections. In the first section, the importance of wage policy in income distribution policy is explained. In second section, wage formation and education and employment relations are taken İn hand İn the frame of assumptions of human capital theory. In the last section, wages of labor dependent on act of number 4857 and salaries of career occupations dependent on act of number 657 are compared in a state economics enterprise which displays activity in energy sector in Turkey.Bu makalede; Türkiye'de 657 sayılı kanuna tâbi kariyer mesleklerinin almış oldukları maaşlar İle 4857 sayılı Is Kanunu'na tâbi çalışanların almış oldukları ücretler mukayese edilerek, sonuçların Türkiye'de gelir dağılımında adaletsizlik sorununa bir örnek teşkil ettiği ortaya konulmak İstenmiştir Çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır Birinci bölümde, gelir dağılımı politikası İçinde ücret politikasının önemi anlatılmış takıp eden ikinci bölümde beşeri sermaye teorisi varsayımları çerçevesinde ücretlerin oluşumu İle eğitim ve İstihdam İlişkileri ele alınmış üçüncü ve son bölümde ise; Türkiye'de enerji sektöründe faaliyet gösteren bir kamu kuruluşunda 4857 sayılı iş Kanunu'na tabi çalışanlar İle genel olarak 657 sayılı kanuna tabi çalışan kariyer meslekleri olarak tanımlanan mesleklerin almış oldukları maaşlar kıyaslanmıştı

Topics: gelir dağılımı, gelir adaletsizliği, ekonomi, gelir dağılımı
Publisher: 'Sakarya University Journal of Science'
Year: 2006
OAI identifier: oai:ojs.j-humansciences.com:article/109

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.