Article thumbnail

Bankenes kredittrisiko mot oljeleverandørnæringen

By Ida Nervik Hjelseth, Lars-Tore Turtveit and Hanna Winje

Abstract

Den direkte kreditteksponeringen mot oljeleverandørnæringen er samlet sett lav i norske banker. Til tross for betydelig fall i oljepris og oljeinvesteringer har bankenes utlånstap holdt seg lave. Flere oljeleverandører opplever avtakende gjeldsbetjeningsevne og det er utsikter til svakere inntjening fremover. Det gjenspeiles i lave markedspriser på foretakenes egenkapital og obligasjonsgjeld. Flere foretak innen oljeleverandørnæringen kan få problemer med å betjene gjelden fremover. Norske banker har god lønnsomhet og høy uvektet kapitalandel sammenliknet med de fleste andre land. Ved sammenlikning med ulike stresstester og historiske utlånstap fremstår bankene som godt rustet til å håndtere store utlånstap innen oljeleverandørnæringen

Publisher: Norges Bank
Year: 2016
OAI identifier: oai:norges-bank.brage.unit.no:11250/2558020
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11250/25... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.