Article thumbnail

The New Era of Organ Transplantation in China

By Jie-Fu Huang, Hai-Bo Wang, Shu-Sen Zheng, Yong-Feng Liu, Bing-Yi Shi, Zhong-Yang Shen, Sheng-Shou Hu, Qi-Fa Ye, Wu-Jun Xue, Xiao-Shun He, Jing-Yu Chen, Feng Huo, Bing Du, Jing Fan, Yan-Hong Guo and Zong-Jiu Zhang
Publisher: Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)
Year: 2016
DOI identifier: 10.4103/0366-6999.187865
OAI identifier:
Provided by: MUCC (Crossref)
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doi.org/10.4103/0366-6... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles