Article thumbnail
Location of Repository

A COMPARISON OF MELANCHOLIC AND NONMELANCHOLIC RECURRENT MAJOR DEPRESSION IN HAN CHINESE WOMEN

By Ning Sun, Yihan Li, Yiyun Cai, Jing Chen, Yuan Shen, Jing Sun, Zheng Zhang, Jiulong Zhang, Lina Wang, Liyang Guo, Lei Yang, Li Qiang, Yanchun Yang, Gang Wang, Bo Du, Jing Xia, Han Rong, Zhaoyu Gan, Bin Hu, Jiyang Pan, Chang Li, Shufan Sun, Wei Han, Xue Xiao, Lei Dai, Guixing Jin, Yutang Zhang, Lixin Sun, Yunchun Chen, Haiying Zhao, Yamei Dang, Shenxun Shi, Kenneth S. Kendler, Jonathan Flint and Kerang Zhang
Publisher: Wiley
Year: 2011
DOI identifier: 10.1002/da.20875
OAI identifier:
Provided by: MUCC (Crossref)
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://onlinelibrary.wiley.com... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.