Article thumbnail

A Systematic Analysis on DNA Methylation and the Expression of Both mRNA and microRNA in Bladder Cancer

By Jialou Zhu, Zhimao Jiang, Fei Gao, Xueda Hu, Liang Zhou, Jiahao Chen, Huijuan Luo, Jihua Sun, Song Wu, Yonghua Han, Guangliang Yin, Maoshan Chen, Zujing Han, Xianxin Li, Yi Huang, Weixing Zhang, Fangjian Zhou, Tong Chen, Pingping Fa, Yong Wang, Liang Sun, Huimin Leng, Fenghao Sun, Yuchen Liu, Mingzhi Ye, Huanming Yang, Zhiming Cai, Yaoting Gui and Xiuqing Zhang
Publisher: Public Library of Science (PLoS)
Year: 2011
DOI identifier: 10.1371/journal.pone.0028223
OAI identifier:
Provided by: MUCC (Crossref)
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doi.org/10.1371/journa... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.