Article thumbnail

Valuation of Patents

By KIMMO ELORANTA

Abstract

Taloudellinen toiminta perustuu nykyään enenevässä määrin aineellisen omaisuuden sijaan aineettoman omaisuuden hyödyntämiseen. Erilaiset innovaatiot muodostavat suuren osan yritysten liiketoiminnasta ja näiden keksintöjen patentoiminen on näin ollen muodostunut yhä tärkeämmäksi. Yritykset tarvitsevat patentteja sekä suojatessaan omia keksintöjään että vaihtaessaan teknologiaa muiden yritysten kanssa. Erityisesti korkean teknologian aloilla toimivien yritysten on lähes mahdotonta toimia markkinoilla ilman omaa patenttisalkkua. Tästä johtuen yritykset ovat panostaneet voimakkaasti viime vuosina omien patenttisalkkujen luomiseen ja niiden hallintaan. Patentointiin liittyvien päätösten tekeminen vaatii kuitenkin siitä koituvien hyötyjen ja kustannusten arvioimista. Tämä taas on mahdotonta ellei päätöksentekijällä ole käsitystä kyseessä olevan patentin arvosta tai sen merkityksestä yrityksen liiketoiminnalle. Patentin arvonmäärityksen ongelmana on, että patentin taloudellinen merkitys riippuu hyvin pitkälti tulevaisuuden teknologisesta kehityksestä. Yrityksen voi siis olla hyvin hankala arvioida, mitkä sen keksinnöistä tulevat olemaan arvokkaita esimerkiksi kymmenen vuoden kuluttua ja mitkä keksinnöistä tulisi näin ollen patentoida. Tämän tutkielman tarkoituksena on koota yhteen erilaisia patenttien arvonmääritysmenetelmiä. Tutkielmassa tarkastellaan erityisesti reaalioptioiden merkitystä patenttien arvonmääritysprosessissa. Tutkielman tarkoituksena on myös havainnollistaa käytännössä kuinka reaalioptioiden avulla voidaan mallintaa patenttien arvoon liittyvää epävarmuutta. Mallintamisella voidaan näin saada todenmukaisempi kuva patentin todellisesta taloudellisesta merkityksestä. Teoreettisten tavoitteiden lisäksi tutkielma on myös keskustelunaloite Nokian patenttiraatien jäsenille. Nokia patentoi vuosittain yli 1000 keksintöä ja tarvitsee näin ollen monipuolisia arviointimenetelmiä patentointipäätöksiensä tueksi. Tulevaa lukijakuntaa silmällä pitäen tutkielmassa on lähestytty optioteoriaa hyvin käsitteelliseltä kannalta ja pyritty välttämään turhan monimutkaista matematiikkaa

Topics: Kansantaloustiede - Economics
Year: 2002
OAI identifier: oai:trepo.tuni.fi:10024/90024
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://trepo.tuni.fi/handle/1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.