Article thumbnail

Siunaan niitä, jotka sinua siunaavat. -Kristillisen sionismin politiikka.

By KAISU LINKALA

Abstract

1. JOHDANTO………………………………………………………... 1 2. TUTKIELMAN KYSYMYKSENASETTELU JA HYPOTEESIT.. 6 3. HENGEN TULEMINEN LIHAKSI……………………………….. 7 3.1. Uskonnon poliittinen aspekti…………………………………... 8 3.2. Fundamentalismi vaihtoehtona modernille….....………………. 13 4. USKONNOLLINEN IDENTITEETTI POLIITTISEN TOIMINNNAN OHJAAJANA…………………………………….. 19 5. IDENTITEETTIEN RAKENTAMISEN RETORIIKKA JA NARRATIIVIT………………………….………………………….. 26 6. IDENTITEETIN KÄSIKIRJOITUS: FUNDAMENTALISTINEN KRISTILLIS-SIONISTINEN HISTORIANKÄSITYS ...………….. 34 6.1. Dispensationalistinen kertomus maailmanhistoriasta………… 37 6.2. Menestystarina: Valitun kansan paluu Luvattuun maahan…… 43 6.3. Viholliset ja uhat……………………………………………… 49 6.4. Kristillisen sionismin geopolitiikka…………………………... 59 7. KRISTILLISEN SIONISMIN POLIITTINEN HISTORIA………... 68 7.1. Amerikka ­ Uusi Israel………………………………………. 70 7.2. Kansainvälinen verkostoituminen……………………………. 80 8. KIRKOLLISTA KRITIIKKIÄ………………………………….….. 90 9. KRISTILLIS-SIONISTISEN ARGUMENTAATION KEHITYS HOLOKAUSTIN JÄLKEISENÄ AIKANA……………………….. 95 10.PÄÄTELMÄT……………………………………………………... 99 LÄHDELUETTELO…………………………………………………... 10

Topics: Kansainvälinen politiikka - International Relations
Year: 2002
OAI identifier: oai:trepo.tuni.fi:10024/89518
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://trepo.tuni.fi/handle/1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.