Article thumbnail

Nukkekodista tyylitaloon. Tyypilliset sisustuskuvat ja kotireportaasien rakentuminen

By ANNE TERÄVÄINEN

Abstract

Tämä Pro gradu -tutkielma tarkastelee Plaza Koti -lehden kotireportaasien kuvien sisältöä sekä sitä, miten sisustuslehdistä tuttuja kotikuvia rakennetaan. Tutkimus pyrkii selvittämään, mitkä ovat Plaza Koti -lehden kuvien tyypillisiä elementtejä ja miten sisustuskuvia konkreettisesti rakennetaan. Tutkimuksessa tarkastellaan myös erikseen ihmisten läsnäoloa kuvissa. Tutkimus perustuu Erwin Panofskyn mediakuvan sisällönanalyysiin sekä teemahaastatteluun. Aineistona on Plaza Koti -lehden vuosikerta 2009, niissä olevien kotireportaasien kuvat sekä asiantuntijoiden teemahaastattelut. Tutkimuksessa asiantuntijoina toimivat yli vuosikymmenen alalla olleet kaksi sisustustoimittajaa ja -kuvaajaa. Tutkimus nojaa erityisesti Maija Töyryn aikakauslehtitutkimukseen sekä Janne Seppäsen visuaalisuuden tutkimukseen. Tutkimuksen sisällönanalyysista käy ilmi, että tyypillisessä sisustuskuvassa on musta-valkoinen, loft-henkinen olohuone, jossa on isot ikkunat ja pelkistetty ympäristö ja josta elonmerkit ovat karsittu vähiin. Tyypillistä sisustuskuville on näiden elementtien lisäksi muun muassa ylellisyys, graafisuus, modernius ja skandinaavisuus. Suuressa osassa Plaza Koti -lehden kuvista löytyy tyypillisiä elementtejä ja erikoinen kuva on poikkeus. Teemahaastatteluista käy ilmi, että sisustuslehdissä esiteltäviltä kodeilta haetaan tarinallisuutta sekä mielenkiintoisia että erikoisia sisustusratkaisuita. Sisustuskuva on oman aikansa peili. Tutkimuksessa pohditaan, mitä kuvat pitävät sisällään, ihmisten asemaa kuvissa, työnjakoa kotireportaasin tekoprosessissa, tunteita, joita kotireportaasin tekeminen herättää sekä kotien persoonallisuutta ja tarinallisuutta. Sisustuskuvien lähiluku paljastaa, että vaikka kuvat ovat erilaisia, niissä on keskenään paljon yhtenäisiä elementtejä. Kuvien pelkistetty todellisuus eroaa ammattilaisten pyrkimyksestä luoda tarinallisia reportaaseja ja näyttää kuvia erilaisista kodeista. Plaza Koti -lehden kuvat ovat tyhjiä kaikesta ylimääräisestä, vaikka suomalaiset sisustus- ja lehtialan ammattilaiset haluaisivat kertoa kuvilla tarinoita. Asiasanat: aikakauslehti, kotireportaasi, sisustus, sisällönanalyysi, teemahaastattel

Topics: Visuaalisen journalismin maisteriopinnot - Master's Programme in Visual Journalism
Year: 2013
OAI identifier: oai:trepo.tuni.fi:10024/84933

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.