Article thumbnail

Att skaffa nya medlemmar eller hålla fast vid de gamla? Hur Socialdemokratiska partiet och De Gröna påverkar på nätet - en jämförande retorisk analys av partiernas svenskspråkiga webbplatser

By TANJA TERVONEN

Abstract

Tutkimuksen aiheena on Sosiaalidemokraattisen puolueen (SDP) ja Vihreiden ruotsinkielisten internetsivustojen analysointi retorisesta näkökulmasta. Tutkimus yhdistää retoriikan, uudella aihealueella, poliittisten puolueiden internet-sivuilla. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, mitä retorisia keinoja SDP ja Vihreät käyttävät internetsivustollaan. Metodina käytetään materiaalilähtöistä analyysia, jossa sovelletaan klassisen retoriikan luomaa mallia. Mallin eri vaiheita sovelletaan analyysini eri osissa. Tutkimus voidaan käsittää myös tapaustutkimukseksi, sillä saamani tulokset kertovat kahden puolueen retoristen keinojen käytöstä eikä tuloksia voi näin ollen yleistää koskemaan muita puolueita ja heidän internet-sivujaan. Tutkimuksesta ilmenee, että molemmat puolueet käyttävät eniten faktaa ja puolueen puheenjohtajien persoonaa, eli logosta ja ethosta vakuuttaakseen internet-sivujen kävijöitä. Kokonaisuutena tarkasteltuna internet-sivuilla käytetään eniten hyödyksi faktaa ja järkisyitä. Etusivut pyrkivät vaikuttamaan kävijöihin ethoksen, eli puolueen persoonallisuuden avulla. Ethos vaikuttaa erityisesti etusivuilla olevien kuvien kautta. Logos on mukana sivustojen jokaisessa osiossa. Myös molempien sivustojen tavoite voidaan yhdistää logokseen. Ethos ja logos ovat selvästi eniten esillä sekä SDP:n että Vihreiden nettisivuilla. Asiasanat:retoriikka, retorinen analyysi, materiaalilähtöinen analyysi, internetsivust

Topics: Pohjoismaiset kielet - Scandinavian Languages
Year: 2013
OAI identifier: oai:trepo.tuni.fi:10024/84728

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.