Article thumbnail

Dijalog kao manifestacija moći

By Ana Vuković

Abstract

Ovaj tekst predstavlja skroman prilog za razumevanje izazova i iskušenja sa kojima se suočava Srbija. Iako društvenu, političku i ekonomsku situaciju na Kipru nije moguće u svim aspektima porediti sa našom zemljom, na osnovu analize stavova proisteklih iz iskustva običnih ljudi namera rada nije komparativnost podataka u strogom smislu, već da na osnovu empirijske građe rekonstruišemo kako se prepliću prošlost, sadašnjost i budućnost i kako ove tri vremenske dimenzije kroz dijalog i pregovore izgledaju iz vizure običnih ljudi na Kipru. Cilj je bio da prikupimo stavove običnih ljudi o dijalozima i pregovorima koji se vode već nekoliko decenija, i uvidimo ko ima moć u dijalogu i kakva je prema njihovom mišljenju vizija poželjnog društva

Topics: Centre for sociological research and anthropological research
Publisher: Institut društvenih nauka
Year: 2017
OAI identifier: oai:iriss.idn.org.rs:141

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.