Article thumbnail

A rice gene activation/knockout mutant resource for high throughput functional genomics

By Yue-Ie Hsing, Chyr-Guan Chern, Ming-Jen Fan, Po-Chang Lu, Ku-Ting Chen, Shuen-Fang Lo, Peng-Kai Sun, Shin-Lon Ho, Kuo-Wei Lee, Yi-Chieh Wang, Wen-Lii Huang, Swee-Suak Ko, Shu Chen, Jyh-Long Chen, Chun-I Chung, Yao-Cheng Lin, Ai-Ling Hour, Yet-Walt Wang, Ya-Chi Chang, Min-Wei Tsai, Yi-Show Lin, Yin-Chin Chen, Hsing-Mu Yen, Charng-Pei Li, Chiu-Kai Wey, Ching-Shan Tseng, Ming-Hsing Lai, Sheng-Chung Huang, Liang-Jwu Chen and Su-May Yu
Publisher: Springer Science and Business Media LLC
Year: 2006
DOI identifier: 10.1007/s11103-006-9093-z
OAI identifier:
Provided by: MUCC (Crossref)
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://link.springer.com/conte... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.