Article thumbnail

Makıng process of vıola d’amore and ıt’s usage at tradıtıonal turkısh musıc socıety

By Aslı Yıldırım

Abstract

Bu araştırma; Türk müzik tarihinde 17. ve 18. yüzyıllarda önemli bir yeri olan ve unutulmaya yüz tutan Viyola D’amore (sine keman) çalgısının Türk müzik kültürünün bir parçası olarak yeniden gündeme getirilmesi ve işlevsellik kazandırılması amacıyla hazırlanmıştır. Araştırma, iki boyutta ele alınmıştır. Öncelikle Türkiye’de sayılı örneği bulunan Viola D’amore çalgısı, ulaşılabilen kaynaklar ışığında yeniden yapılmış, yapım aşamaları resimlendirilmiş ve ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Çalışmanın konusunu oluşturan “Viola D’amore’un Yapım Süreci ve Geleneksel Türk Müziği Topluluklarında Kullanımı Nedir?” çerçevesinde, yapılan Viola D’amore çalgısı ile ilgili uzman görüşleri ele alınarak değerlendirilmiş, ulaşılan bulgular sonucunda araştırmanın problemlerine yönelik öneriler sunulmuştur.This research was prepared with the aim of reviving and refunctioning Viola D’amore which has a substantial place at 17th and 18th century Turkish music but fell into oblivion. Research consists of two perspectives. Firstly according to resources, this rare instrument was rebuilt and every phase of it was photographed and documented in detil. Within the framework of this researches subject, ‘Making Process of Viola D’amore and It’s Usage At Traditional Turkish Music Society’, expert advices were received, solutions to obstacles were offered with respect to key findings

Topics: Viola D’amore, Viola D’amore Yapımı, Türk Müziği
Publisher: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year: 2019
OAI identifier: oai:acikerisim.aku.edu.tr:11630/7155
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/11630/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.