Desenvolupament d’una xarxa autònoma per a bombeig d’aigua mitjançant energia fotovoltaica

Abstract

El projecte tracta sobre el desenvolupament d’una xarxa per al bombeig d’aigua fent ús d’energia fotovoltaica. En el document es pot trobar tota la informació teòrica relativa a aquest tipus d’instal·lacions, els càlculs necessaris per dimensionar el sistema a partir d’un indret suposat amb una demanda d’aigua suposada, els criteris d’elecció dels components que conformen la xarxa, i alguns aspectes d’interès com el marc legal que l’envolta o l’impacte ambiental que pot causar. També, es realitza un estudi econòmic on s’analitza el pressupost de la implementació de la instal·lació partint des de zero, i es compara la solució fotovoltaica davant d’altres alternatives, com ara, l’eòlica, l’electricitat de la xarxa, o amb el preu d’una factura de subministrament d’aigua. L’energia fotovoltaica com a font d’energia per a un sistema d’aquest tipus és una opció viable per la constància del sol a la zona d’implementació, la possibilitat d’emmagatzemar aigua a un dipòsit per satisfer el consum els dies de baixa radiació i pel baix impacte ambiental. Resulta ser la més barata perquè l’equip fotovoltaic és més econòmic que les altres opcions, i en cas de fer la instal·lació partint des de zero i tenint en compte el preu tarifari del subministrament d’aigua, la inversió inicial es recupera abans del termini de la seva vida útil, que és de 25 anys

Similar works

Full text

thumbnail-image

UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC

Provided a free PDF

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.