Article thumbnail

En uppskattning av armfotingarnas tidiga evolution med hjälp av genomik och fossil

By Chloé Robert

Abstract

The Brachiopoda, a major group of the Lophotrochozoa, experienced a rapid early evolutionary diversification during the well-known Cambrian explosion and subsequently dominated the Palaeozoic benthos with its diversity and abundance. Even though the phylogeny of the Lophotrochozoa is still hotly debated, it is now known that the Brachiopoda are a monophyletic grouping. However, the early evolutionary rates for the Brachiopoda have never been studied in the framework of a study combining molecular data and fossil time calibration points. In order to investigate the expected higher evolutionary rates of the Phylum at its origin, we conducted phylogenetic studies combining different methodologies and datasets. This work has at its foundation Maximum Likelihood and Bayesian analyses of 18S and 28S rRNA datasets followed by analyses of phylogenomic sequences. All material was obtained from previously available sequences and from sequencing of genetic material from specimens from a concerted worldwide collection effort.       While the analyses of the phylogenomic dataset produced a robust phylogeny of the Brachiopoda with good support, both the results of the novel rRNA and phylogenomic dating analyses provided limited insights into the early rates of evolution of the Brachiopoda from a newly assembled dataset, demonstrating some limitations in calibration dating using the software package BEAST2. Future studies implementing fossil calibration, possibly incorporating morphological data, should be attempted to elucidate the early rates of evolution of Brachiopoda and the effect of the Push of the Past in this clade.Det är ofta antaget att evolution (förändringar i arvsmassan hos en grupp organismer) sker i en konstant hastighet men i slutändan ändå osäkert om så är fallet. Stora grupper av organismer har ofta associerats med en högre evolutionär hastighet, speciellt nära deras uppkomst, vilket ökar sannolikheten för överlevnad.  Armfotingar (Brachiopoda) är marina ryggradslösa djur med skal som tidigare var allmänt spridd, idag är istället musslor (Bivalvia) betydligt mer spridda. Armfotingar har funnits och utvecklats under flera miljoner år med ursprung under tidigt kambrium. Genom år av forskning och många fossil har vi fått mer information om utseendet hos utdöda organismer vilket har bidragit till att antalet fossila arter som vi känner till har ökat tusenfalt. Under den senaste tiden har det också skett innovationer inom molekylära tekniker som gjort det möjligt att applicera dessa kunskaper även på utdöda arter. Dessa molekylära tekniker har nyligen hjälpt till att bestämma några av släktskapsförhållandena inom armfotingar som tidigare ansetts vara väldigt svåra att lösa.  Det finns fortfarande vissa släktskapsförhållanden inom armfotingar som inte är kända och man vet ännu inte hur fort de utvecklades. Genom att undersöka just evolutionens hastighet kan man börja förstå gruppens tidiga framgång under Kambrium och Ordovicium samt minskningen som följde. Syftet med den här studien var att beräkna evolutionshastigheten hos armfotingar med särskild fokus på den tidiga diversifieringen av gruppen. För att undersöka detta använde vi oss av molekylära data för att analysera släktskapsförhållandena inom armfotingar. Dessutom använde vi fossil för att datera stora händelser i armfotingarnas evolutionära historia. Med hjälp av statistiska analyser kunde vi beräkna evolutionshastighet och släktskapsförhållandena inom gruppen. Vi kom fram till att armfotingar härstammar från en gemensam förfader. Dateringen kring när detta skedde blev inte fastställd då det beräknades ske miljoner år före det äldsta djurfossilet. Det kommer behövas mer forskning för att ta reda på om armfotingar hade en högre evolutionär hastighet i tidigt skede

Topics: Brachiopoda, evolutionary history, phylogeny, Maximum likelihood, Bayesian inference, fossil calibrations, Brachiopoda, evolutionhistoria, fylogeni, Maximum likelihood-metoden, Bayesiansk statistik, fossilkalibering, Earth and Related Environmental Sciences, Geovetenskap och miljövetenskap
Publisher: Uppsala universitet, Paleobiologi
Year: 2019
OAI identifier: oai:DiVA.org:uu-356883
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles