Article thumbnail
Location of Repository

Ishod perinatalnih bakterisjkih infekcija kod novorođenčadi

By Lidija Madzovska, Elizabeta Zisovska, Tatjana Stosevska and Bisera Gjorgjievska

Abstract

Uvod: Prenos infekcija od majku na dete javlja se in utero (kongenitalna infekcija), u toku porođaja (perinatalna infekcija) ili postnatalno, prenosom mikroorganizama posle porođaja. Maternalne infekcije mogu se proširiti na fetus ascendentnim putem sa gornjeg dela vagine preku uterinog vrata ka amnionskoj tekućini ili putem krvi kao rezultat maternalne bakteriemije. Cilj: Evaluacija ishoda terminskih i starijih preterminskih (sa 35 i 36 gestacijskih nedelja) novorođenčadi koji su bili izloženi perinatalnim infekcijama. Materijal i metodi rada: Istorije terminskih i starijih preterminskih novorođenčadi porođenih na Klinici za ginekologiju i akušerstvo u Skoplju, Odeljenje za neonatologiju. Glavni indikator za obradu novorođenčadi je bio anamnestički podatak o pozitivnom antenatalnom skriningu tokom trećeg trimestra, dobijen tokom anamneze trudnice. Rezultati: Devedeset i šest novorođenčadi čije majke su imale pozitivni skrining rezultat na GBS su obrađeni ovim protokolom, što čini 3,22% (96/2980). Leukociti, uglavnom granulociti, su bili povišeni kod 54% ovih obrađenih slučajeva (52/96). Posle empirijske antibiotske terapije (koristeći Klinički vodič za tretman suspektne bakterisjke infekcije, Ampicilin+Gentamicin), leukociti su se normalizovali kod 43/52 novorođenčadi (82,7%), i terapija je bila ukinuta trećeg dana. Klinički znaci su bili prisutni samo u 5 slučajeva (9,6%), ali ishod je bio dobar u svih njiih, dok kod jednog slučaja produženo je lečenje zbog razvoja bakterijske pneumonije. Zaključak: Infekcije tokom trudnoće su najčečći razlozi fetalnog i neonatalnog morbiditeta i mortaliteta. Asimptomatske infekcije na rođenju mogu imati seriozne manifestacije i komplikacije, a empirijska antibiotska terapija je veoma efikasna za dobar neonatalni ishod. Uopšte, primarne infekcije u ranijem periodu trudnoće vode do serioznijih infekcija. Kad god je dostupno, a treba da je kod svih, prekoncepcijski i antenatalni skrining trudnice, i neonatalni skrining treba sprovoditi u toku rane dijagnoze i navremene terapije. Klučne reči: novorođeno dete; perinatalna infekcija; perinatalni rizi

Topics: Clinical medicine
Year: 2019
OAI identifier: oai:eprints.ugd.edu.mk:22726

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.