Article thumbnail

Digital storytelling, en møteplass for muntlige og digitale ferdigheter i skolen?

By Inge Staum

Abstract

Denne masteroppgaven tar utgangspunkt i et kombinert behov for å få en bedre utnyttelse av digitale enheter i klasserommet og å finne gode arbeidsmetoder for å bedre de muntlige ferdighetene til elevene. Stadig flere klasserom blir digitalisert. Det har vært vanskelig å dokumentere økt læringsutbytte som følge av digitaliseringen. Det drives lite spesifikk opplæring i muntlighet, og det har vist seg vanskelig å gjennomføre en formativ underveisvurdering av elevenes muntlige ferdigheter. Forskerspørsmålet har vært hvordan lærere kan bruke et digitalt multimodalt program for å fremme de muntlige ferdighetene til elever på mellomtrinnet. I empirien inngår arbeidene til tre elevpar. Hvert elevpar har først produsert en «prøvetekst» og fått respons på denne, både av medelever og lærer. Videre har elevene produsert en «ferdig» tekst. Metoden som er brukt er tekstanalyse av multimodale, muntlige elevtekster produsert i applikasjonen Explain edu. Analysen av et utvalg av elevtekstene viser at ved å jobbe digitalt med muntlige ferdigheter, dokumenterer elevene stor fremgang fra første til andre tekst på tre områder: Den muntlige fortellerstemmen blir bedre og sikrere, de utvikler et bedre og mer avansert fagspråk og de utnytter de tekniske modalitetene i programmet bedre som støtte for den muntlige fortellerstemmen. I tillegg dokumenterer empirien at disse elevene er trygge og selvsikre i arbeidet med å utvikle de muntlige ferdighetene. Disse funnene står i kontrast til tidligere forskning på muntlige ferdigheter i norske klasserom. Det konkluderes med at det digitale opptaket gjør muntlighet tilgjengelig for vurdering, revisjon og analyse. For å oppnå disse gevinstene må det legges til rette for et klassemiljø der deling av muntlige tekster og samtale om disse er en naturlig del av skolehverdagen

Topics: lesevitenskap, literacy studies, muntlige ferdigheter, digitale ferdigheter, digital storytelling, formativ vurdering
Publisher: University of Stavanger, Norway
Year: 2019
OAI identifier: oai:uis.brage.unit.no:11250/2629290
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11250/26... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles