Article thumbnail

Endring i smertetoleranse som følge av høyintensiv aerob aktivitet : en pilotstudie

By Julie Rennan, Mari Nilsen Skinnes and Berit Østerås

Abstract

Hensikt: Å undersøke eventuelle endringer i PainMatcher-verdier hos friske, som mål på toleranse for nociseptive stimuli før, under og etter høyintensiv aerob aktivitet. Design: Single Subject Design (SSD). Materiale: Tolv kvinnelige friske fysioterapistudenter. Ti deltakere fullførte studien. Metode: Tretti minutters høyintensiv løping kontrollert for intensitet (fastsatt på bakgrunn av forhåndstesting) og tid. PainMatcher-verdier ble registrert før, hvert tiende minutt underveis i intervensjonen, samt 15 minutter etter endt intervensjon. Analyse av de 50 PainMatcher-verdiene ble gjort med Huynh-Feldt-korrigert «General Linear Model» (GLM) for repeterte målinger samt Bonferroni-korrigert post hoc-analyse for parvise sammenligninger mellom måletidspunkt. Resultat: Analyser viste signifikant endring av de 50 PainMatcher-verdiene i løpet av intervensjonen; «within-subjects effects» (F (3.989) =5.334, p<0.05) med måling 4 (etter 30 minutter) som signifikant forskjellig (p<0.05) fra alle de andre målingene, bortsett fra måling 3 (etter 20 minutter). Konklusjon: De samlede PainMatcher-verdiene (n=50) viste en signifikant endring i løpet av intervensjonen med høyeste verdier etter 20 og 30 minutter. På individnivå oppnådde ni av ti deltakere en klar økning i PainMatcher-verdier som følge av intervensjonen. Sammenlignet med andre studier tyder dette på at PainMatcher er like følsom for toleranseendringer som andre måleinstrumenter for nociseptive stimuli

Publisher: Norwegian Physiotherapist Association
Year: 2015
OAI identifier: oai:ntnuopen.ntnu.no:11250/2628156
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11250/26... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.