Article thumbnail
Location of Repository

Odderøya : en historisk vandring

By Åse Karin Nordgarden

Abstract

Kunnskap om et steds fortid kan i stor grad påvirke måten vi oppfatter det på samt vår tilknytning til stedet. Landskapsarkitekter har i dag en tendens til å ende opp med nyskapende resultat noe som ofte utelukker bruk og videreføring av stedets eksisterende karakter. Vår forhistorie er i ferd med å bli glemt og det er opp til oss å eksponere den for fremtidige generasjoner. Denne masteroppgaven tar i bruk Odderøyas sjøfartshistorie som bakgrunn for å skape et utendørs anlegg i forbindelse med utbyggingen av sjøfartsmuseet i Nodeviga. Oppgaven tar for seg kommunens mål og Vest-Agder-museets visjon for Nodeviga, historien fra 1500-tallet fram til i dag, samt teoretiske innfallsvinkler og analyser som danner grunnlaget for videre arbeid. Funnene oppsummeres i et konsept, et utformingskonsept og fire overordnede grep. Tema som bringes til overflaten er utendørs rekreasjon og helse, utendørs lære, universell utforming og tematisert vandring. Som et resultat av dette utformes det en sammenhengende kyststi som forlenger sjøfartsmuseets havneområde og tilgjengeliggjør kystlandskapet. Kyststien er nå ment å bli et område for rekreasjon og læring hvor den lokale sjøfartshistorien formidles gjennom arkitektur. Allmenn tilgjengelighet av kystområdet vil bidra til å ivareta byens tidligere særpreg samtidig som utformingen oppfordrer til interaksjon mellom mennesker. Oppgaven utfordrer dagens designere til å ta vare på og videreformidle vår forhistorie gjennom stedstilpasset utforming

Topics: Odderøya, Nodeviga, Sjøfartshistorie, Rekreasjon, Odderoya, Marine history, Recreation, Kyststier, Coastal paths
Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås
Year: 2019
OAI identifier: oai:nmbu.brage.unit.no:11250/2625460
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11250/26... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.