thesis

Менеджмент: методичні вказівки до практичних занять

Abstract

Навчально-методичне видання містить програму дисципліни, методичні вказівки до проведення практичних занять, рекомендовану літературу.Рекомендовано студентам 2 курсу спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Similar works

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.