Diseño y realización de ensayos de lanzamiento de bloques de roca a escala reducida para el estudio de la fragmentación por conminución

Abstract

Els despreniments rocosos son fenòmens d'inestabilitat freqüents en vies de comunicació, mines a cel obert, vessants escarpats i penya-segats. Existeixen models que ajuden a simular les trajectòries dels blocs un cop despresos. La fragmentació del bloc original en fragments, quan succeeix, és crítica per a determinar la perillositat (nombre de fragments, punts de pas). A 2 projectes de recerca del Plan Nacional anomenats RockRisk i RockModels, s'estan duent a terme assaigs escala real per estudiar el fenómen de la fragmentació (% d'ocurrència, modus de fragmentació)

Similar works

Full text

thumbnail-image

UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC

redirect
Last time updated on 05/11/2019

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.