Projekt topologii sieci szkieletowej AX.25-over-IP dla województwa zachodniopomorskiego

Abstract

The article presents proposal of a topology for AX.25-over-IP wireless network that could be built in West Pomeranian voivodeship with utilization of network devices operating in centimeters band. Proposal of backbone node localisation is presented, distance between them is calculated, free space loss between the nodes is estimated and possibility of interconnecting them is evaluated. The work ends with a summary of connected nodes pairs that compose a network with a certain degree of reliability.Artykuł prezentuje propozycję topologii bezprzewodowej sieci AX.25-over-IP dla województwa zachodniopomorskiego opartej na urządzeniach sieciowych pracujących w zakresie fal centymetrowych. Przedstawiona jest propozycja lokalizacji węzłów sieci szkieletowej, obliczone odległości pomiędzy nimi, oszacowane tłumienie w wolnej przestrzeni oraz możliwość zestawienia konkretnych połączeń. Pracę kończy zestawienie par węzłów tworzących sieć o pewnym stopniu niezawodności

Similar works

Full text

thumbnail-image

Studia Informatica (E-Journal)

Full text is not available
oaioai:studia.informatica...Last time updated on 10/30/2019

This paper was published in Studia Informatica (E-Journal).

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.