Article thumbnail

Turismens samhällsekonomiska effekter

By 

Abstract

Förstudie om utvecklingsbehovet av bättre metoder och modeller i den nationella transportinfrastrukturplaneringen. Turismen får en allt större ekonomisk och sysselsättningsmässig betydelse för Sverige. Som en konsekvens av detta uppstår allt oftare situationer där planerare, beslutsfattare och besöksnäringen själva behöver kunna göra prognoser och ta ställning till väntade samhällsnyttor och ekonomiska effekter kopplade till turism i samband med trimningar och infrastrukturinvesteringar såsom vägar, trafikplatser, rastplatser, parkeringsytor, båtlinjer eller tågförbindelser. Dessa nyttor måste också kunna jämföras med andra användningsområden och nyttor.Trafikverket och Tillväxtverket har under 2016 i samarbete med andra myndigheter genomfört en förstudie. Syftet var att ta fram ett underlag för att kunna utveckla samhällsekonomiska modeller och kalkylmetoder som inkluderar turismperspektivet i offentlig transportinfrastrukturplanering

Topics: turism, infrastrukturplanering, transportsystem, Economics and Business, Ekonomi och näringsliv
Publisher: Borlänge
Year: 2017
OAI identifier: oai:DiVA.org:trafikverket-2099
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles